Datum:
10 januari 2020
Leestijd:
4 minuten

Hoe helpt SQill opleidingen met de aanbevelingen?

De eerste blog uit deze serie van drie is ingegaan op het proces van accreditatie, welke door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) uitgevoerd wordt. In de tweede blog is de case studie gepresenteerd van de resultaten van de laatste visitaties bij geneeskunde-opleidingen. Hierbij zijn de meest voorkomende aanbevelingen op een rijtje gezet. In deze blog worden de meest voorkomende aanbevelingen, als voorbeeld gebruikt om duidelijk te maken hoe SQill een oplossing biedt voor de aanbevelingen voor een accreditatie.

Drie voorbeelden hoe SQill opleidingen helpt met de aanbevelingen

1. Opleidingen wordt aangeraden het Raamplan 2009 meer te volgen in de opleiding

Uit de case studie is gebleken dat de meeste geneeskunde-opleidingen geadviseerd zijn Het Raamplan 2009 meer te volgen bij de opstelling van de eindtermen. Het www.knmg.nl beschrijft het Raamplan alsvolgt: ‘’De eindtermen van de initiële universitaire opleiding tot arts in de vorm van competenties in de rollen waarin de arts in diverse beroepssituaties moet kunnen functioneren. De eindtermen zijn in algemene zin beschreven en zijn te beschouwen als een minimum pakket van eisen om de maatschappij en in het bijzonder de patiënt de verzekering te geven op welk niveau de afgestudeerde arts als beginnend beroepsoefenaar kan functioneren.’’

Hoe SQill het werken met het raamplan mogelijk maakt

Na het definiëren van de leerdoelen en leerlijnen uit het Raamplan 2009 is het mogelijk om diverse curriculumonderdelen aan elkaar te koppelen. Op deze manier is het makkelijk voor de opleiding om bij te houden in hoeverre bepaalde leerdoelen, leerlijn, e.d. voorkomen in het curriculum en op welk moment. Hierbij kan er direct verwezen worden naar het raamplan. Zo heeft de opleiding gemakkelijk inzicht en de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in het curriculum.

Met SQill is het mogelijk om aan de onderwijsmodules leerdoelen en leerlijnen te koppelen en zo te zien welk deel van het raamplan afgedekt wordt.

2. Herkenbare plaats voor ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde in het curriculum

Uit de case studie is ook gebleken dat geneeskunde-opleidingen het onderwijs op de gebieden van ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde een grotere en beter herkenbare plaats moeten geven in het bachelor- en in het mastercurriculum. Hiermee gaat ook het advies, dat de aandacht voor basisvakken (elk vak dat in het curriculum primair gericht is op het wetenschappelijk fundament van de artsopleiding) in het curriculum verstevigd moet worden.

Met SQill is het mogelijk om rapportages direct uit het curriculum uit te draaien.

Hoe houden opleidingen met SQill zicht op de verschillende onderdelen

In SQill is het mogelijk om kwantitatieve gegevens van een bepaald vak, zoals het aantal toegediende studiepunten en studielasturen die bij een bepaalde vak horen, in te voeren. Vervolgens is in één oogopslag te zien hoeveel uur studenten besteden aan bepaalde richtingen besteden. Op deze manier heeft de opleiding altijd een beeld van het aantal uur sociale- en ouderengeneeskunde, zelfs als dit verspreid zit over meerdere thema’s of vakken.

3. Geneeskunde opleidingen wordt aangegeven dat het studierendement omhoog kan

De volgende aanbeveling waarbij SQill een steentje bij de oplossing zal dragen betreft het studierendement. De commissie adviseert de geneeskunde-opleidingen namelijk om te zorgen voor een hoger studierendement. Dit is een probleem dat verschillende of misschien wel de meeste opleidingen herkennen. Vanzelfsprekend heeft dit probleem meerdere oorzaken. Een initiatief is het verbeteren van voorlichting over inhoud en niveau van opleiding zodat toekomstige studenten een goed beeld hebben van de studie waar ze aan zullen beginnen. Eén van de belangrijkste oorzaken van uitval is namelijk dat studenten verkeerde keuzes maken. Met SQill is het mogelijk om rapportages direct uit het curriculum uit te draaien. Door een aantal van deze rapportages vrij te geven zullen nieuwe potentiële studenten een beter beeld krijgen van de opleiding.

SQill helpt opleidingen meer grip te krijgen op hun curriculum en zo eenvoudiger invulling te geven aan de aanbevelingen van een accreditatie. Daarnaast helpt het opleidingen om pro-actief hiaten in hun curriculum te herkennen en voor komende uitvoering dit te wijzigen. Niet alleen binnen het geneeskundeonderwijs, maar voor alle opleidingen.

SQill is een curriculuminformatiesysteem dat het onderwijs- en curriculumontwikkelproces ondersteunt voor het HO. Veel opleidingen in het Hoger Onderwijs in Nederland vinden het lastig om om onderwijs- en curriculumontwikkeling goed te organiseren. Curriculumontwikkeling vindt vaak plaats in allerlei losse spreadsheets en documenten, waardoor het lastig is overzicht te houden. Mede door deze onoverzichtelijkheid is het moeilijk om het curriculum bij te houden, goed inzicht in te hebben en wijzigingen gestructureerd door te voeren. SQill helpt opleidingen bij dit proces.

Tags:

Raamplan
Curriculumoptimalisatie
Leerdoelen
Curriculumontwerp
Flexibel onderwijs
Share