Projectmanagement

Ontwerp je curriculum met SQill

Ontwikkel stapsgewijs een afgestemd curriculum dat past bij de onderwijsvisie en het didactisch model.

Structureer het ontwerpproces

Met SQill structureer je het curriculumontwerpproces al vanaf de eerste schets. Vanuit de BoKS (Body of Knowledge and Skills) wordt vaak het onderwijsprogramma opgebouwd en kan er een informatiemodel worden opgezet. Doordat SQill flexibel is, kan er continu informatie worden toegevoegd en aangepast, denk hierbij aan (wijzigingen in) leerdoelen, randvoorwaarden en competenties. De processen binnen SQill zijn altijd inzichtelijk vanuit een globaal en persoonlijk dashboard. Zo blijft er grip op de voortgang van taken en blijft het curriculum altijd up to date!

Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Het curriculum ontwikkelproces

Onderwijsvisie centraal

Vertaalslag onderwijsvisie

Het uitdenken en uitwerken van een structuur per faculteit, scholengroep en/of opleiding zorgt voor een vertaalslag van de onderwijsvisie naar een informatiemodel. 

Bouwblokken

Door het kiezen van verschillende bouwblokken wordt er bepaald hoe het curriculum wordt opgebouwd. Dit bepaalt ook het niveau waarop bepaalde informatie wordt opgeslagen. Hiermee worden de gegevensvelden binnen SQill vastgelegd. 

Stapsgewijs opbouwen

Daarna is het mogelijk om stapsgewijs extra informatie toe te voegen over bijvoorbeeld lesinhoud, beoordelingskaders, literatuur of onderzoek.

Zonder titel 750 x 234 px 10
1200px TU Delft Logo svg
I AM College
Inholland
Logo Hogeschool van Amsterdam
Logo Mbo Rijnland
Logo Eindhoven University of Technology
Hanze black
Logo koningwillem1college
ROC Mondriaan

Ervaringen uit de praktijk

Curriculum ontwerp in SQill