Sincerely media 3 KE Fp35 FVB0 unsplash

Feedback

Maak het studenten gemakkelijk om feedback te geven op onderwijsactiviteiten.

Feedback

Hogere responseratio

Door feedbackverzoeken te koppelen aan de aanwezigheidsregistratie, geven meer studenten feedback, wat resulteert in een hogere responsratio.

Inzicht en analytics

Na de onderwijsactiviteit is het direct mogelijk om de feedback in te zien. Alle data wordt opgeslagen waarna het mogelijk is om deze te exporteren. Door de diverse filters wordt alleen de informatie getoond die op dat moment relevant is. Analyses over bijvoorbeeld onderwijsevaluaties kunnen hierdoor automatisch inzichtelijk worden gemaakt.

Verschillende vragen

Doordat je zelf je vraagtype kunt kiezen, bepaal je zelf wat voor soort feedback je wilt ontvangen. Kies voor een open vraag of juist een 5-puntsschaal.

Stel zelf je vragen in

Open vraag

Geef studenten de mogelijkheid om zelf hun antwoord te typen.

Thumbs up/thumbs down

Studenten geven aan of ze het eens zijn door een duimpje omhoog te geven of oneens zijn door het duimpje omlaag te geven.

Stelling

Studenten geven op een 5-puntsschaal aan in hoeverre zij het eens zijn met de stelling.

Cijfer

Studenten geven een cijfer als antwoord op de gestelde vraag of stelling.

Customer review

Charlotte Broekkamp

Built Environment/ Hogeschool van Amsterdam

Toegang voor meerdere gebruikers

''Wat ik fijn vind is dat iedereen in het systeem kan, hierdoor ligt het organiseren van de vakinschrijvingen niet op het bordje van één persoon. Hiernaast heeft de student inzicht in zijn/haar vakken''.