Ontwerp zonder titel 27

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Wij respecteren je privacy, daarom verzamelen wij enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en basisinzichten te verkrijgen over het bezoekersgedrag op de website. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de informatie van de bezoekers op sqill.it en waarvoor deze gebruikt worden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van jou als persoon en/of klant te beschermen.

Cookies die wij gebruiken

Functionele cookies

Wij respecteren je privacy, daarom verzamelen wij enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en basisinzichten te verkrijgen over het bezoekersgedrag op de website. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de informatie van de bezoekers op sqill.it en waarvoor deze gebruikt worden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van u als persoon en/of klant te beschermen.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen anonieme, geaggregeerde gegevens en stellen ons in staat onze meest populaire pagina's en content te identificeren, om onze website en de ervaring die we bezoekers bieden te verbeteren. De analytische gegevens worden verzameld via het platform Matomo (voorheen Piwik). Hierin volgen wij de richtlijnen van Matomo om uw privacy op de volgende manieren te respecteren en te waarborgen:

  • We maken geen gebruik van tracking cookies
  • Gebruikers worden niet gevolgd op verschillende sites
  • De gegevens die in Matomo worden verzameld worden alleen gebruikt voor het meten en evalueren van de website prestaties en niet voor ander doeleinden.
  • In onze pagina URLs en paginatitels is geen persoonlijke data verwerkt

Hoe gaat SQill om met persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan; een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Your Next Concepts verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jullie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Your Next Concepts verzamelt persoonsgegevens enkel wanneer je deze zelf invult in één van de formulieren en wordt niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan 24 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies kunnen elk moment verwijderd worden in browser instellingen.

Echter waar een klant een dienst heeft afgenomen dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren i.v.m. de belastingdienst, we zullen gegevens die we niet nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren verwijderen.

Contact

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar info@yournextconcepts.nl, wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Your Next Concepts
Europalaan 100, 3R4
3526KS Utrecht
Telefoon: 030 744 0232
E-mail: Info@yournextconcepts.nl
KVK: 67405878