Klaslokaal

Software om toekomstbestendig beroepsonderwijs mogelijk te maken

Your Next Concepts helpt mbo’s bij het realiseren van flexibel en modulair onderwijs.

Onze kijk op het mbo

Flexibel en modulair onderwijs

Het mbo is hard op weg naar flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Om iedere student zijn eigen leertraject te laten kiezen, is goed inzicht in het onderwijsaanbod cruciaal.

Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen is een maatschappelijke opgave waar het mbo voor staat. Hoe kun je bijvoorbeeld als ROC of AOC het huidige aanbod (her)gebruiken om dit op andere trajecten of als losse modules aan te bieden?

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid in het mbo blijft een belangrijk thema en dit vraagt om flexibilisering van de onderwijslogistiek. De ondersteuning van de coach/studiebegeleiding en de bijbehorende informatievoorziening spelen hierin een belangrijke rol.

Onze toepassingen binnen het mbo

SQill

Curriculumplanner & onderwijscatalogus

Met SQill bieden wij een curriculumplanner waarmee het onderwijs eenduidig kan worden vastgelegd en inzichtelijk wordt voor de onderwijsontwikkelaars. Door te werken met de gegevens uit de SBB-kwalificatiedossiers die automatisch worden ingelezen en gecheckt, faciliteert SQill het goedkeuringsproces voor het onderwijsaanbod. 

Etalage- of publicatieomgeving

De informatie in de curriculumplanner wordt als basis gebruikt voor de informatievoorziening voor studenten. Genereer vanuit SQill automatisch documenten zoals het OER of een toetsplan en biedt deze op eigentijdse manier aan aan studenten en docenten. 

Verder lezen

Academy Attendance

Faciliteer het keuzeproces

Omdat keuzevrijheid een grote rol speelt in het mbo, is het belangrijk dat studenten zich makkelijk kunnen inschrijven voor keuzedelen en modules. Met Academy Attendance wordt het keuzeproces zo begeleid, dat studenten zich alleen voor keuzedelen kunnen inschrijven die passen bij hun studieprogramma.

Veelzijdige aanwezigheidsregistratie

Veelgebruikte manieren van aanwezigheidsregistratie zijn niet altijd van deze tijd en zijn bovendien tijdrovend. Met Academy Attendance kan aanwezigheid op veel manieren worden geregistreerd en is dit afgestemd op hoe de lessen zijn georganiseerd.

Verder lezen

EduTasQ

Inzetplanning en meerjarenplanning

Met EduTasQ behoud je grip op de inzet benodigd voor het onderwijs. Vanuit het curriculum wordt bepaald welke inzet nodig is en per team kan vervolgens het takenplaatje per medewerker worden bepaald. In EduTasQ staan groepen en competenties centraal waardoor het mogelijk is een planning te maken waarbij de student en de beschikbare competenties van docenten leidend zijn. 

Verder lezen
Logo Mbo Rijnland
Logo koningwillem1college
ROC Mondriaan
Logo MBO Utrecht
Lucia Marthas Institute for Performing Arts logo hor
I AM College

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op. 

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Hierop van toepassing zijn de Privacy Policy en Algemene voorwaarden van Google.

Klaslokaal