Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Software voor het digitaliseren van hogescholen

Your Next Concepts biedt software om het onderwijs af te kunnen stemmen op de behoefte van het werkveld en de student.

Onze kijk op het hbo

Terugloop van studenten

Het HBO heeft te maken met een terugloop van studenten. Hierdoor is er sprake van teruglopende bekostiging, terwijl de ambities niet minder groot zijn.

Flexibiliteit

Studenten vragen om een flexibele benadering van het onderwijs namelijk hogere standaarden van de onderwijsorganisatie en -ondersteuning en meer maatwerk per student. Dit vraagt om onderwijs op maat waardoor zij meer regie hebben over welk onderwijs zij volgen op welk moment.

Nieuwe onderwijsvormen

Binnen het hbo zien wij dat steeds meer opleidingen werken vanuit leeruitkomsten en datapunten binnen verschillende (type) studieroutes.  Nieuwe onderwijsvormen zoals leergemeenschappen, programmatisch toetsen en open onderwijs vragen om een andere organisatie van het onderwijs.

Onze toepassingen binnen het hbo

SQill

Onderwijsontwerp

Met SQill kun je als hogeschool het onderwijs op een gestructureerde manier vastleggen. Het biedt de mogelijkheid om de balans in het curriculum te bewaken en de onderwijsvisie in het onderwijsontwerp te laten terugkomen.

Curriculummanagement- en voorbereiding

Nieuwe onderwijsvormen en het “klassieke” onderwijs kunnen in dezelfde bron worden vastgelegd, met behoud van hun eigen kenmerken. Op deze manier worden opleidingen die vernieuwen niet geremd en hebben andere opleidingen geen hinder van de vernieuwingen.

Verder lezen

Academy Attendance

Intekenen of inschrijven op het onderwijs

Nieuwe onderwijsvormen vragen om een andere manier van onderwijs organiseren. Moet een student bij alle leeractiviteiten zijn? Welke keuzes hebben studenten in hun opleiding (vakkeuzes) en hun gekozen vakken (activiteit-/roosterkeuze)? Academy Attendance is de meest veelzijdige tool om dit te faciliteren.

Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheid is bij bepaalde onderwijsvormen of -activiteiten een belangrijke element: denk aan vaardigheidsonderwijs of het evalueren van studentkeuzes. Academy Attendance biedt de passende manier van aanwezigheidsregistratie bij het doel en de werkvorm.

Verder lezen

EduTasQ

Inzetplanning

De huidige arbeidsmarkt is krap. Tegelijkertijd vraagt het onderwijs om veranderingen in en verbreding van het onderwijsaanbod. Met EduTasQ maak je een onderwijsplanning waarmee je grip hebt op deze vragen; ga uit van de competenties van de docenten, wissel docenten uit tussen opleidingen en teams, en faciliteer een bottom-up benadering (teamgebaseerd) van inzetplanning.

Verder lezen
Logo Hogeschool van Amsterdam
Inholland
Overdehaagse mediakit hhsnlgroenhexpng
Hanze black
1200px Avans Hogeschool Logo svg
Windesheim logo

Contact?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op. 

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Hierop van toepassing zijn de Privacy Policy en Algemene voorwaarden van Google.

Klaslokaal