Datum:
05 oktober 2022
Leestijd:
5 minuten

Onderwijs labelen met machine learning

In samenwerking met Impacter

In SQill is veel informatie over het onderwijs beschikbaar, zoals de leerdoelen, beschrijving van de inhoud en literatuur. Daarnaast labelen gebruikers het onderwijs op dit moment voor analyse doeleinden, denk hierbij aan de afstudeerrichting, het inhoudelijke onderwerp of de locatie van het onderwijs. Dit is nu iets wat gebruikers veelal handmatig bepalen en invoeren, maar kan dit niet slimmer?

In samenwerking met Impacter zetten wij de eerste stap in het automatiseren van het labelen. Op basis van de Machine Learning Technologie van Impacter kunnen wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) matchen aan teksten over de inhoud. Hierdoor hoeven gebruikers niet meer zelf te bepalen welke SDG het beste past, maar vullen wij dit in. Als er toch een fout in zit, kan de gebruiker dit eenvoudig corrigeren.

Hoe werkt de integratie?

  1. Gebruikers vullen zelf de inhoud van het onderwijs in.
  2. Op basis van die inhoud schat een algoritme bij Impacter de best passende SDG’s.
  3. Deze SDG labelen wij automatisch op het onderwijs.
  4. Een gebruiker kan zelf nog wijzigingen invoeren, waarna het automatisch labelen voor dat onderwijsonderdeel stopt.

Analyseer Sustainable Development Goals in het onderwijs

Op basis van de gelabelde SDG-gegevens kunnen wij opleidingen laten zien aan welke SDG zij juist veel aandacht besteden en welke SDG niet betrokken is in het onderwijs. Deze informatie is waardevol voor een curriculumcommissie om een vak/leerlijn te herzien of juist een nieuwe cursus rondom een bepaald thema te introduceren. Ook studenten en/of werkveld kan hiermee zien welk vak op welk maatschappelijk thema ingaat.

Vervolgstappen

Wij geloven dat het automatisch labelen kan helpen bij de ontwikkeling van het onderwijs. Samen met partners zoals Impacter gaan wij deze mogelijkheden (van machine learning algoritmes) verder uitbreiden om zo nog meer inzicht te geven in het onderwijs. Op de agenda staan in ieder geval:

  • Het vinden van relevante recente wetenschappelijke literatuur bij het vak.
  • Het vinden van vergelijkbaar onderwijs binnen (en buiten de instelling).

Uiteraard horen wij ook graag van het onderwijs wat zij nog meer op de agenda wensen te zien. Geïnteresseerd om deze nieuwe mogelijkheden gezamenlijk op te pakken? We gaan graag het gesprek aan! Dit kan door te mailen naar info@yournextconcepts.com of te bellen naar 030 744 0232. 

Over Impacter

Impacter is een platform dat de subsidieaanvragen van wetenschappers analyseert en van feedback voorziet. Een van de analyses is om de wetenschapper terug te geven met welke SDG hun onderzoeksvoorstel het beste overeenkomt, dat is relevant omdat veel subsidieregelingen (in)direct te herleiden zijn, of zelfs gebaseerd zijn op de SDGs. In de samenwerking met SQill kunnen we deze technologie breder inzetbaar maken door het toepasbaar te maken voor het onderwijs!

Tags:

SQill
machine learning
Sustainable development goals
Impacter
Share