Datum:
25-03-2022
Leestijd:
5 minuten

De HvA zet SQill in voor een uniforme werkwijze bij curriculumvoorbereiding

Om de stap te zetten naar flexibel onderwijs is het noodzakelijk om onderwijsinformatie (het curriculum) van de verschillende opleidingen op dezelfde manier vast te leggen. In deze blog laten wij zien hoe wij samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toewerken naar gelijke gegevens en werkwijze tussen de opleidingen, zodat de transitie naar flexibel onderwijs versneld wordt.

Curriculumbeheer

In het curriculum wordt de inhoud van een opleiding vastgelegd zodat het duidelijk is welke onderwijsactiviteiten studenten dienen te volgen om hun diploma te kunnen behalen. Elk jaar vinden er aan de hand van evaluaties en nieuwe inzichten wijzigingen plaats in het curriculum. Daarmee wordt het curriculum ieder jaar aangepast en voorbereid voor de onderwijsuitvoering.

‘’Faculteiten hebben vaak een eigen werkwijze hoe ze het curriculum beheren en voorbereiden’’

Vanuit de historie is het zo dat opleidingen en faculteiten verschillende werkwijzen hebben ontwikkeld voor het proces van curriculum en onderwijs voorbereiden. Hierdoor zal er verschil zitten in wat zij beschrijven van het curriculum, in welk format zij dit opslaan en mogelijk ook wat het tijdspad is.

Uiteindelijk worden deze gegevens aangeleverd aan verschillende onderwijslogistieke systemen zoals SIS, roostering, inzetplanning, het OER en de studiegids. Er zijn nu doorgaans veels handmatige handelingen nodig om ervoor te zorgen dat de informatie in alle systemen compleet is. Naast de foutgevoeligheid brengt dit ook verwarring met zich mee doordat in de verschillende systemen mogelijk andere benamingen worden gebruikt.

Project Curriculum Voorbereiden bij de Hogeschool van Amsterdam

Om het proces van curriculum en onderwijsvoorbereiding te verbeteren is de Hogeschool van Amsterdam in 2020 gestart met het project Curriculum Voorbereiden vanuit het programma Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO). Dit project heeft de volgende doelstellingen:

  • Toe te werken naar een uniforme werkwijze voor alle opleidingen.
  • Het vastleggen van het curriculum in één bronsysteem.
  • Gegevensstromen automatiseren tussen onderwijs(logistieke) systemen.

Het resultaat zal zorgen voor een beter afgestemd proces, betere dataconsistentie en minder handmatige handelingen. Om dit te faciliteren heeft de HvA Your Next Concepts geselecteerd als partner. Met SQill faciliteren wij het proces, het vastleggen en het automatiseren van gegevensstromen met betrekking tot de curriculum voorbereiding.

In januari 2022 zijn er bijna 60 opleidingen gestart met de nieuwe werkwijze voor de voorbereiding van het curriculum van 2022 – 2023. Naar verwachting zullen de andere opleidingen de komende semesters aansluiten tot de hele HvA met SQill werkt.

Zij gebruiken SQill als bronsysteem waarbij alle opleidingen op dezelfde manier de gegevens vastleggen. Niet elke opleiding hoeft langer het wiel uit te vinden voor een template met alle benodigdheden zodat alle informatie op de juiste manier bij de overige onderwijslogistieke systemen terechtkomt.

Uiteindelijke biedt dit ook veel voordelen voor de student, doordat informatie op eenduidige wijze aan de studenten getoond zal worden. Een voorbeeld die bij de HvA werd beschreven:

‘’In de oude situatie kon het gebeuren dat een vak in de studiegids Wiskunde heette, in het roostersysteem Wiskunde A en in het aanmeldsysteem Wiskunde Basis. Voor studenten was dit natuurlijk verwarrend, want ging dit nou wel of niet over hetzelfde vak?’’

Door SQill te gebruiken als bronsysteem is alle informatie in één systeem beschikbaar, zijn namen in alle systemen hetzelfde, zodat het voor zowel medewerkers als studenten duidelijk is over welk vak/activiteit of minor het gaat. Daarnaast wordt alles op dezelfde manier ingevoerd zodat het mogelijk is om vakken tussen verschillende opleidingen en/of faculteiten te kunnen uitwisselen. Dit helpt en stimuleert het uitwisselen van onderwijs tussen de opleidingen. Op termijn biedt dit de kans voor de student om meer keuzes te maken welke vakken hij/zij wil volgen. Uiteindelijk zal de student regie kunnen nemen op zijn/haar eigen studiepad door het onderwijs te kiezen die bij hem/haar past.

Wij zijn als Your Next Concepts dan ook trots dat de Hogeschool van Amsterdam SQill heeft gekozen om de doelen van het project te realiseren. De komende jaren zullen wij samen met de HvA stappen blijven zetten om zo in te blijven spelen op  de ontwikkelingen in het onderwijs van de HvA. 


Tags:

Curriculumbeheer
Curriculumvoorbereiding
Share