Datum:
03-01-2023
Leestijd:
3 minuten

De drie ontwikkelingen die het onderwijs veranderen in 2023

Het jaar 2022 heeft veel verandering gekend voor het onderwijs en de onderwijslogistiek. Waar het jaar begon in lockdown met online onderwijs is het jaar geëindigd met (gelukkig) weer veel onderwijs op locatie. In 2023 verwachten wij dat de blikken zich richten op flexibel onderwijs voor iedereen en dat de volgende drie ontwikkelingen een rol gaan spelen:

1. Tekst generen met Artificial Intelligence

De afgelopen weken is er veel geschreven over de ontwikkeling van AI voor het generen / verbeteren van teksten en afbeeldingen (zie deze blog). In combinatie met de ontwikkeling naar programmatisch toetsen en meer portfolio gedreven onderwijs, vereist dit verandering voor het onderwijs. Hierin verwachten wij de volgende ontwikkelingen en uitdagingen komend jaar:

  • Discussie over wat plagiaat en fraude is: AI kan studenten helpen om betere teksten te schrijven, maar ook om hele teksten te generen. Dit vereist een scherpere discussie tussen docenten en studenten waar AI wel en niet voor gebruikt kan worden.
  • Meer mondeling toetsen: Doordat teksten steeds eenvoudiger te genereren zijn, zien wij dat de trend van mondelinge toetsen nog verder doorzet. Dit vereist met name het nodige voor docentprofessionalisering (hoe neem je een mondeling af) en onderwijsplanning (hoe plan je voor grote aantallen studenten de assessments), lees hiervoor onze blogs over assessmentplanning (Beschikbaarheid beoordelaars als basis van assessmentplanning en Inzicht in de assessmentplanning voor student en beoordelaar).
  • Onderwijsinhoud: Deze trend kan docenten ook helpen bij het schrijven van projectbeschrijvingen en syllabi waardoor het eenvoudiger is om nieuw onderwijs te introduceren. Wij zien dat dit als eerste gebruikt gaat worden in experimentele vorm bij curriculumontwikkeling komend jaar.

2. Definitieve inbedding technologie in het onderwijs

De afgelopen jaren is er veel technologie geïntroduceerd in het onderwijs, denk hierbij aan Virtual Reality, maar ook MS Teams met alle nieuwe functionaliteiten. Komend jaar is het eerste jaar waarin het “nieuwe normaal” echt toegepast kan worden. Er zijn geen beperkingen (zoals lockdowns) en docenten hebben de mogelijkheid het onderwijs vorm te geven zoals zij dat willen.

Hierdoor zal de technologie die de afgelopen jaren op stel en sprong geïntroduceerd is definitief ingebed worden in het onderwijs.

3. Efficiëntieslag in IT-systemen

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in verschillende applicaties bij de onderwijsinstellingen zoals Learning Management Systemen, Roosterpakketten en Studentinformatiesystemen (SIS). Het heeft veel van de instellingen en medewerkers gevraagd om deze nieuwe systemen te leren kennen en ermee te gaan werken.

Wij zien dat in 2023 veel instellingen de vruchten gaan plukken van deze nieuwe systemen. Hiermee zal de nadruk liggen op het efficiënter maken van de processen. Denk hierbij aan het maken van een beter rooster, meer functionaliteiten van het Learning Management Systeem inzetten én de inrichting van flexibele studiepaden in het SIS.

Aan de hand van deze drie trends zien wij dat de verandering in het onderwijs in 2023 meer gestroomlijnd wordt. De lessons learned van de COVID-pandemie worden ingebed voor de lange termijn en de inzet van nieuwe IT-systemen wordt geoptimaliseerd. Hiermee wordt in 2023 de transitie naar flexibel onderwijs doorgezet en verduurzaamd.

Vanuit Your Next Concepts blijven wij de instellingen ondersteunen in deze transitie. Wij zullen de mogelijkheden van AI inzetten in onze producten, zodat de belofte van AI in het onderwijs echt kan worden ingelost.

Meer weten?

Neem gerust contact op. We gaan graag het gesprek aan!

Op 16 februari 2023 organiseren wij een kennisdeelevenement met als thema: 

“Hoe organiseren wij het onderwijs in 2028”

Aanmelden en meer informatie is te vinden op: https://www.yournextconcepts.com/evenement

Tags:

Onderwijs
Artificial Intelligence
Ontwikkeling
Share