Datum:
4 januari 2022
Leestijd:
6 minuten

De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 voor de onderwijslogistiek

De afgelopen twee jaar is de digitalisering binnen het onderwijs in een stroomversnelling gekomen en wij verwachten dat dit ook in 2022 zal aanhouden. Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het voor ons een moment om vooruit te kijken naar wat wij als de belangrijkste ontwikkelingen voor 2022 binnen de onderwijslogistiek zien in Nederland.

1. Zoektocht naar de bron van de onderwijslogistiek

De afgelopen paar jaar hebben veel onderwijsinstellingen onderwijslogistieke systemen, zoals roosterpaketten, studentinformatiesystemen, LMS vervangen of aangeschaft. We zien dat in 2022 veel van deze aangeschafte systemen (instellingsbreed) in gebruik worden genomen. De implementatie van onderwijslogistieke systemen roept steeds vaker de volgende grote vraag op: 

“Hoe komt de informatie in deze systemen?”

Dit vraagt om een ketenvisie op onderwijslogistiek, immers een wijziging in het curriculum dient door alle systemen op dezelfde manier te worden verwerkt. Bijvoorbeeld als er een extra toets bij een cursus wordt toegevoegd. Dan zal deze toets geroosterd moeten worden, in SIS zullen cijfers ingevoerd moeten kunnen worden en zal dit in een OER-bijlage terecht moeten komen.

Veelal gaat het in deze situatie om dezelfde informatie die een curriculumcommissie of docent het liefst maar één keer invoert en zo verwerkt wordt op alle plaatsen. Hiervoor zien wij dat veel onderwijsinstellingen op zoek zijn en gaan naar één bron voor de onderwijslogistiek.

Your Next Concepts is sinds 2019 met deze uitdaging bezig en blijft zich in 2022 verder doorontwikkelen als bron van de onderwijslogistiek. Het doel voor 2022 is dat iedere betrokkene van de onderwijslogistiek al bij de ontwerpfase inzicht heeft in de impact voor zijn/haar werk. Of dit nu gaat om het roostering, de OER-bijlage of de inrichting van een studentinformatiesysteem.

2. Studenten vaker de regie bij onderwijskeuzes

De afgelopen jaren is er veel gesproken over flexibel onderwijs¹. Studenten krijgen tegenwoordig al meer keuzevrijheid in het kiezen van bijvoorbeeld vakken en/of klasindelingen. 

De volgende stap is om studenten meer regie te geven om eigen leerroutes te kunnen samenstellen die ervoor zorgen om hun diploma te kunnen behalen. Denk hierbij aan keuzes hoe/waar/welke activiteiten de student wil volgen, maar ook of de student college online volgen of op locatie. Hetzelfde geldt voor toetsing waarbij het steeds gebruikelijker wordt dat studenten zich kunnen inschrijven voor een toetsmoment die binnen hun persoonlijke rooster past. 

Om dit mogelijk te maken zien wij dat er naast het rooster aanvullende wensen zijn voor techniek die informatie uit het studentinformatiesysteem, rooster en aanvullende planning samenbrengt. Hiermee kunnen studenten zelf hun persoonlijke rooster maken en zo “shoppen” om te zorgen dat zij de activiteiten volgen die zij willen volgen. Op deze manier zijn zij in de regie om ervoor te zorgen dat het rooster voor hun past en aansluit bij de manier van leren.

De afgelopen tijd heeft Academy Attendance zich voorbereid op deze ontwikkeling. Met steeds meer mogelijkheden van de inschrijfmodule van Academy Attendance hebben studenten totale regie over hun route.

3. Leeruitkomsten, RIO & STAP

Een derde ontwikkeling die wij zien heeft te maken met de recente wetswijziging waarmee onderwijsinstellingen modulair onderwijs op basis van leeruitkomsten (moeten) gaan aanbieden. Dit sluit goed aan bij de STAP-regeling, waarbij professionals onderwijs kunnen volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden².

Voor de onderwijslogistiek zien wij dat deze leeruitkomsten centraal beschreven moeten worden, uitwisselbaar moeten zijn met het RIO en eigen systemen³. Daarbij komt nog dat de STAP-cursisten zich straks kunnen inschrijven op een cursus. Dit zorgt voor aanvullende complexiteit voor de inzetplanning en roostering.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden zijn veel onderwijsinstellingen bezig de onderwijslogistieke keten te optimaliseren en waar mogelijk handmatig werk te automatiseren. Dit zorgt ervoor dat er tijd komt om de nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen en te beheren.

Om gebruikers inzicht te geven in de leeruitkomsten en het curriculum komt de SQill - studiegids beschikbaar voor SQill gebruikers per april. Hiermee kunnen studenten / cursisten en anderen de bron van de gegevens zien.

Save the date

Samengevat zien wij in 2022 het jaar dat onderwijsinstellingen de onderwijslogistieke keten integreren en samenbrengen. Hiermee kunnen zij richting de toekomst modulair, flexibel onderwijs bieden. 

Ook in 2022 willen wij hier graag met het onderwijs over meedenken, daarom organiseren wij op:

  • 11 maart een kennisevent Curriculum van de toekomst; en
  • 8 april een gebruikersdag Academy Attendance; Welke kaders zijn er nodig om de student regie te kunnen geven?

Meer informatie over toekomstige evenementen zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt via LinkedIn en op onze website.

Tags:

Leeruitkomsten
Onderwijskeuzes
Onderwijslogistiek
Share