Ontwerp zonder titel 4

Your Next Concepts en het honingraatmodel

Het onderwijs begeeft zich steeds meer in de digitale wereld en de behoefte voor uitwisselbaar onderwijs groeit. Deze ontwikkelingen vragen om een gemeenschappelijke taal op het gebied van onderwijslogistiek die alle onderwijsinstanties in Nederland begrijpen. Hieruit is het Honingraatmodel ontstaan.

Waar komt het model vandaan?

Het SIG, ofwel The Special Interest Group, heeft zich de afgelopen jaren ingezet om dit raamwerk op te zetten voor het verbeteren van de onderwijslogistiek. Dit helpt om het onderwijs van morgen aan te bieden en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Het Honingraatmodel van SURF is een conceptueel model dat wordt gebruikt om verschillende aspecten van onderwijslogistiek te organiseren en begrijpen. Dit model is gebaseerd op de structuur van een honingraat waarbij elk segment een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces vertegenwoordigt en hoe deze met elkaar verband houdt. Binnen het onderwijs kan dit model gebruikt worden om logistieke processen beter te begrijpen, evalueren of te verbeteren.

6571bf65719ea123f97780d7 Honingraatmodel nov 2023 1

Zoals hierboven is weergegeven, wordt er in het Honingraatmodel ingezoomd op drie stromingen namelijk de ontwikkeling, de bedrijfsvoering en het onderwijs.

De ontwikkeling
In de ontwikkeling gaat het om de planning en uitvoering van lesplannen en innovatieve lesmethoden om leerdoelen te bereiken. De inhoud hiervan komt van interne en externe partijen.

De bedrijfsvoering
Bij de bedrijfsvoering gaat het om de efficiënte organisatie van financiën, infrastructuur en personeel voor een effectieve leeromgeving. Dit betreft het moment vanaf de voorlichting tot aan het moment dat een student de organisatie verlaat met een diploma op zak.

Onderwijs
Bij het onderwijs gaat het onder andere over de directe interactie tussen docenten en studenten, de evaluatie van leerprestaties en ondersteuning voor een hoogwaardige onderwijservaring.

Het Honingraatmodel geeft Your Next Concepts houvast bij het positioneren van de applicaties

In de afgelopen jaren zijn er in het onderwijs steeds meer verschillende onderwijssystemen in gebruik genomen, denk hierbij aan het Student Informatie Systeem, plan- en roostersysteem, een learning management systeem of een curriculum management applicatie. Het projecteren van de doelen van deze applicaties op het Honingraatmodel geeft de instelling inzicht welke onderdelen welke applicatie ondersteunt in het onderwijslogistieke proces.

Your Next Concepts biedt voor diverse onderwijslogistieke processen ondersteuning. Met onze oplossingen stellen wij onderwijsinstellingen in staat het proces vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering van het onderwijs te stroomlijnen, waarbij het realiseren van flexibel onderwijs centraal staat. In onderstaand Honingraatmodel hebben wij uiteengezet bij welke segmenten in het Honingraatmodel en de onderwijslogistiek Your Next Concepts een oplossing biedt.

Ontwerp zonder titel 4

SQill: Ontwikkeling, bedrijfsvoering en onderwijs

Bij de ontwikkeling van het onderwijs komt onder andere ook het onderwijsontwerp kijken. De visie en de gewenste leeruitkomsten/ competenties worden vertaald naar concrete doelen en een toetsplan. Deze informatie kan worden vastgelegd in SQill, waarbij verschillende afdelingen toegang hebben tot dezelfde informatie. Het onderwijs gaat daarnaast om de interactie tussen de student en de docent en om de informatievoorziening naar de student toe. Om keuzeonderwijs makkelijker te maken biedt SQill de mogelijkheid om studenten te adviseren in hun studieplan en kan er een studiegids ge-genereerd worden.

EduTasQ: Ontwikkeling en bedrijfsvoering

EduTasQ focust zich op de inzetplanning en roostering van docenten en ondersteunt hierbij binnen het onderwijs. Voor een goede onderwijsplanning is ook de curriculuminformatie belangrijk. Deze informatie wordt daarom ook opgeslagen in EduTasQ en wordt gebruikt om een optimale planning te realiseren.

Academy Attendance: Bedrijfsvoering en het onderwijs

Academy Attendance focust zich onder andere op de interne administratieve processen en studenten kunnen zich met Academy Attendance gemakkelijk inschrijven op lessen, vakken, toetsen en evenementen. Daarnaast biedt Academy Attendance registratietools waarmee MBO, HBO en WO opleidingen de aanwezigheid van studenten kunnen bijhouden. Deze tools bieden docenten ook de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen bij studenten te plaatsen zoals afwezigheid door ziekte of wanneer ze lesmateriaal zijn vergeten. Hierdoor krijgt de docent een compleet overzicht van de student wat hen ondersteunt in het creëren van een effectieve en persoonlijke leeromgeving.

Wil je meer weten over hoe onze dienstverlening tot stand komt in de praktijk? Lees onze praktijkcase bij de Hanze Hogeschool.

Bron: rapport-onderwijslogistiekmodel-beter-communiceren-door-gemeenschappelijke-taal.pdf (surf.nl)

Meer artikelen