Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Op weg naar Erasmusarts 2030: Het curriculumontwerp

Het Erasmus MC ging tijdens het kennisdeel evenement in op hoe zij met behulp van SQill het ontwerp van het nieuwe curriculum “Erasmusarts 2030” ondersteunen.

Deze blog maakt deel uit van de verslagen van het kennisdeelevenement van Your Next Concepts.

Het geneeskunde curriculum is een uitzondering op de reguliere WO opleiding. De opleiding geneeskunde kent 2000 studenten en meer dan 600 docenten zijn bij deze opleiding betrokken. Dit zijn voor het overgrote deel de specialisten die naast het onderwijs ook nog praktiserend arts zijn en vaak nog betrokken zijn bij het onderzoek.

''Het consequent labelen van het onderwijs is en blijft een aandachtspunt en wordt in het nieuwe onderwijs een speerpunt.''

De behoefte van het Erasmus MC om een curriculuminformatiesysteem (CIS) te gebruiken komt voort uit deze grote groep aan docenten en de breedte van het geneeskunde curriculum. Vanuit deze doelgroepen worden vragen gesteld als:

  • Docenten:Waar wordt mijn onderwerp behandeld? Hoe past mijn les in het grotere geheel?
  • Studenten:Waar hebben we dit onderwerp eerder behandeld?
  • Management:Heeft het curriculum hiaten of doublures die niet nodig zijn? En hoe kunnen we dit laten zien bij een accreditatie.

Om dit aan te kunnen tonen is een centrale bron voor het curriculum gewenst. In co-creatie met Your Next Concepts startte in 2017 de realisatie van SQill, waarbij eerst werd gewerkt aan het vastleggen van het bestaande curriculum.

Nu, een aantal jaar verder, kan het Erasmus MC aangeven dat het systeem goed wordt gebruikt. De grootste pluspunten zijn:

  • Het is gebruiksvriendelijk en docenten en ondersteuners werken eenvoudig samen in het systeem.
  • Het consequent labelen van het onderwijs is en blijft een aandachtspunt en wordt bij het nieuwe onderwijs een nieuw speerpunt.
  • Binnen de geneeskundeopleiding helpt SQill ook om te monitoren of de studenten niet overbelast worden doordat er steeds informatie bij komt, maar zelden iets af gaat.
642d8550244008d19f0fe4a9 Schermafbeelding 2023 04 05 141409
Kaders Erasmusarts 2030

Vanuit deze lessons learned is het Erasmus MC nu bezig SQill opnieuw in te richten met een nieuwe structuur. Hieruit zijn er een aantal kaders die vastgelegd worden:

  • Raamplan Geneeskunde: Om ervoor te zorgen dat alle toekomstige artsen hetzelfde kennen en kunnen, zijn er in Nederland centrale afspraken (het Raamplan) waaraan het onderwijs moet voldoen.
  • Kennisdomeinen
  • Concept
  • Exemplarisch ziektebeeld

Het onderwijsprogramma wordt vervolgens opgebouwd uit geïntegreerde blokken bestaande uit casusgestuurde elementen en onderwijsactiviteiten. Aan deze bouwblokken worden de verbindingen gelegd naar de kennisdomeinen en het raamplan om zo tot een dekkingsmatrix te komen. Samen met het Erasmus MC werkt Your Next Concepts door aan SQill om te zorgen dat deze dekkingmatrices interactief in SQill getoond kunnen worden. Een eerste voorbeeld hiervan is te zien in deze afbeelding.

642d85cf9d1dcd2d07a0d7c7 Schermafbeelding 2023 04 05 141201
Curriculum SQill

Samenvattend komt de nadruk in de toekomst nog meer te liggen op het goed taggen van het onderwijs om zo alignment en samenhang te kunnen zien. Naast de al bestaande doelen zorgt dit ervoor dat SQill ook gebruikt kan worden om de samenhang in het curriculum te bewaken.

‍Benieuwd wat SQill voor jouw onderwijsinstellingen kan betekenen bij het ontwerpen van een curriculum? Vraag hier je demo aan! Wij laten je graag de mogelijkheden van SQill zien op maat van jullie instelling.

Meer artikelen