Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Keuzeonderwijs aanbieden - Usecase Radboudumc - VOHA

Als opleiding wil je studenten zo veel mogelijk de vrijheid geven om hun eigen leertraject vorm te geven en tegelijkertijd rekening houden met de logistieke uitdagingen die hierbij komen kijken. Lees in deze userstory hoe de medische vervolgopleiding tot huisarts (VOHA) bij het Radboudumc hun (keuze)onderwijs vormgeeft.

''De docenten die wekelijks een QR-code ontvangen om de aanwezigheid te registreren, prefereren dit boven de papieren lijstjes die eerst ingevuld en ingeleverd moesten worden.''

Keuzeonderwijs bij de VOHA

De studenten bij de VOHA zijn beter bekend als aios (arts in opleiding tot specialist). De aios volgen een opleiding van 3 jaar waarin ze grotendeels in de huisartsenpraktijk werken. Binnen de opleiding komen de aios een dag per week naar de opleiding. Het programma is opgedeeld in een deels vast programma met lessen als inbrengronde en intervisie. Het andere deel is vrij te kiezen keuzeonderwijs om zich te verdiepen in het huisartsenvak, denk hierbij aan lessen in GGZ, praktijkmanagement of ouderenzorg.

In de 2e fase van hun opleiding kiest de aios zelf welk keuzeonderwijs past bij de interesses en/of in welk gebied zij zich verder willen verdiepen. Daarnaast hebben de aios via het keuzeonderwijs zelf regie over wanneer zij dit onderwijs volgen.

660d173c7022cce110ec41f7 Schermafbeelding 2024 04 03 104527
Rooster VOHA

Inschrijven op keuzeonderwijs

Inschrijven op het keuzeonderwijs wordt zelf door de aios in Academy Attendance gedaan, waarbij twee maanden voor de start van een nieuwe onderwijsperiode de activiteiten van het keuzeonderwijs worden opengezet ter inschrijving. Een aios kan zich in- en uitschrijven tot een week voordat de activiteit begint. Op die manier weet de opleiding en (gast)docent wie er wordt verwacht en kan de opleiding ervoor kiezen om een activiteit met (te) weinig inschrijvingen niet te laten doorgaan. Via Academy Attendance wordt er gemonitord welke activiteiten populair of juist minder populair zijn zodat het aanbod geschikt blijft voor de aios.

660d17514feb42f524278c57 Schermafbeelding 2024 04 03 104503
Inschrijven op keuzeonderwijs

Aanwezigheid als input begeleiding

Er wordt verwacht dat de aios een minimaal aantal uren aan keuzeonderwijs volgt. De aanwezigheid wordt bij de verschillende onderwijsvakken bijgehouden zodat het duidelijk is of de aios aan het aantal uur komt. Tijdens de gesprekken met de groepsdocenten wordt ook het afgelopen en toekomstig gekozen keuzeonderwijs besproken. Hierdoor kan de aios aantonen en bespreken aan welke onderwerpen er voor keuzeonderwijs nog behoefte is. Daarnaast kan de begeleider passende feedback geven. Tot slot zorgt de aanwezigheidsregistratie ervoor dat inschrijven ook echt betekent dat de aios verwacht wordt. Als de aios veel afwezig is dan is dit ook input voor een evaluatiegesprek. Om op deze manier inschrijvingen te faciliteren is een strakke planning en eenduidig beleid noodzakelijk.

Ervaring van Radboudumc met Academy Attendance

Lees de ervaring van Carla Walk - Beleidsmedewerker en Projectleider bij de implementatie van Academy Attendance bij de VOHA:

“Als opleiding zijn we nu een klein jaar bezig om op deze manier het keuzeonderwijs aan te bieden aan de aios. Academy Attendance is een intuïtief programma en waar het ingewikkelder wordt, is er altijd goed advies vanuit Your Next Concepts. De aios ondervinden weinig problemen met het systeem. De docenten die wekelijks een QR-code ontvangen om de aanwezigheid te registreren, prefereren dit boven de papieren lijstjes die eerst ingevuld en ingeleverd moesten worden. Afgezien van het feit dat ze vergeten zijn de QR-code te gebruiken, zijn er nooit problemen met de registratie.

Wat het ingewikkeld maakt is dat in de 2e fase van de opleiding de trajecten van de aios niet allemaal standaard zijn, je moet goed in de gaten houden aan welk onderwijs zij kunnen deelnemen door de aios aan de goede groep te koppelen. Deze groepen zorgen ervoor dat er een splitsing gemaakt kan worden voor welk onderwijs welke aios zich mogen inschrijven. Dat vergt de meeste tijd dan het onderwijs inschrijfbaar te maken. Ondanks de beginnersperikelen om het systeem goed te leren kennen en hoe je de juiste groepen aanmaakt in Academy Attendance, zijn we daar nu aan gewend en staat nu goed beschreven hoe we met de uitzonderingen om moeten gaan en zijn we creatief in het oplossen daarvan. Als de managementinformatie die we nodig hebben straks zo is gemaakt naar onze wensen dan zijn we erg tevreden over het werken met Academy Attendance.”

Schermafbeelding 2024 04 03 103818

Meer artikelen