61702f08b999eb605ee642b5 Screenshot 2021 10 20 at 17 00 16

Hoe Academy Attendance toetsing op locatie ondersteunt

Het logistieke proces voor toetsing op locatie bestaat uit facetten die raakvlakken hebben met de operationele kant van de reguliere onderwijslogistiek.

Daarnaast kent toetsing ook zeker zijn eigen unieke processen en uitdagingen. Om deze reden is het belangrijk om goed na te denken over hoe de toetslogistiek wordt ingericht.

In deze blog laten we zien welke processen wij met Academy Attendance voor toetsing op locatie ondersteunen en welke functionaliteiten wij per proces aanbieden.

616ea0210575d20fa39d9bc0 Tf M8x AYT90r L Pd Mp9 D8 2afq P0 NH6 RCXDL Rt8wk ZZ5 DPAS Wk Nw Uf HKP4 Z Mvrw Sy As LOK16 2 Hzn6x ECGEH53rhn0x7yq1 E Vwp Ak Ggf Bb f Y1v Wzke M Kh Kd Guy JMW5x Qep SLL Ng0 Ls1600

Voor de toets (inschrijvingen)

Met de inschrijfmodule kunnen studenten zich eenvoudig inschrijven voor hun toets. Het inschrijfproces bestaat uit de volgende stappen.

1. Inladen van de toetsen

De toetsmomenten kunnen op twee manieren worden ingeladen: Automatisch via een roosterkoppeling of handmatig via Excel-templates.

2. Instellen van de inschrijvingen

In het kader van flexibel onderwijs zien we bij steeds meer onderwijsinstellingen dat er een trend is om meerdere toetsmomenten te faciliteren voor hetzelfde vak. Binnen Academy Attendance kan ingesteld worden hoeveel kansen een student in een jaar mag doen. De student bepaalt zelf naar welke kans hij/zij toegaat.

Het is daarnaast ook mogelijk om studenten een plaats of specifieke zaal toe te wijzen voor de toets. Op deze manier kan het proces tijdens de toets soepeler verlopen aangezien elke student al weet waar hij/zij moet gaan zitten.

3. Inschrijvingen door de studenten

In de inschrijfomgeving kan de student de datum, tijd, locatie en het aantal beschikbare plaatsen inzien. Studenten kunnen zich met één druk op de knop inschrijven in hun omgeving.

4. Verwerking en inzicht

De student ontvangt direct de bevestiging, die eventueel als ticket voor de toets kan dienen. Daarnaast kan de toetsorganisatie de inschrijvingen realtime inzien. De inschrijving van de student kan automatisch gekoppeld worden aan de kalender en de inschrijflijst. Ook kan de inschrijving automatisch worden geëxporteerd naar de presentielijst.

Tijdens de toets (aanwezigheidsregistratie)

Met ons aanwezigheidsregistratiesysteem kunnen de surveillanten bij aanvang eenvoudig de aanwezigheid registreren. De meest gebruikte registratiemethode is het scannen van de collegekaart met een scanner of met de telefoon. Hiermee is de surveillant de conducteur voor de toets die het toegangsbewijs controleert. Hierbij kan aanvullende informatie als verlengde toetstijd automatisch verschijnen op de scanner.

Aan het eind van de toets levert de student het toetsmateriaal in en wordt de student uitgecheckt door de surveillant. Indien gewenst wordt er aanvullende informatie doorgegeven zoals het aantal ingeleverde pagina’s.

Na de toets

Direct na de toets is alle informatie inzichtelijk in Academy Attendance. Studenten ontvangen een bevestiging van het inleveren van de toets met bewijs van deelname, de administratie krijgt rapportages over de aanwezigheid in inhoud van de toets en docenten ontvangen een bericht met het aantal na te kijken toetsen en de nakijkdeadline.

Alle toetsinformatie wordt als archief opgeslagen en is makkelijk doorzoekbaar met onze zoekfunctionaliteiten. Hiernaast is het mogelijk om de toetsdata te exporteren naar andere systemen zoals het SIS of het LMS.

Demo Academy Attendance

Wil je meer weten over hoe Academy Attendance de toetslogistiek ondersteunt? Wij laten het je graag zien in een demo! Voor het inplannen van een demo kan je contact opnemen met info@academy-attendance.nl.

1. Klik hier voor alle mogelijke registratiemethoden.

Meer artikelen