Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Een curriculummanagementsysteem voor meer overzicht? Use-case Hanze

De Hanzehogeschool Groningen (Hanze) deelt haar ervaringen met SQill.

Vele opleidingen kampen met vergelijkbare vragen over hun curriculum. Wanneer komen bepaalde thema’s en onderwerpen aan bod? Zijn alle leeruitkomsten aan bod gekomen en getoetst? Er mist vaak één gezamenlijke plek. Een duidelijk overzicht van het curriculum en een plek waar alle betrokkenen samen in kunnen werken.

Achtergrond

Binnen de Hanze wordt er toegewerkt naar persoonlijke leerroutes, waarin studenten keuzes kunnen maken binnen de studie. Hiertoe ziet de Hanze dat goed inzicht in én over het curriculum belangrijk is. Daarom is de Hanze in het najaar van 2023 gestart met een pilot met SQill om opleidingen te laten ervaren hoe het is om alle curriculuminformatie op één centrale plek op te slaan. Hieraan doen opleidingen mee die nog een “traditioneel” curriculum hebben en opleidingen die bezig zijn hun hele curriculum te herontwerpen.

Organisatieverandering zorgt voor een nieuwe curriculumcommissie

De Hanze, met in het bijzonder de opleiding Fysiotherapie, heeft een grote (interne) organisatie verandering doorgemaakt. De overgang naar een verdergaande vorm van zelforganisatie zorgde voor een enorme uitdaging. Het doel was dan ook een duidelijk overzicht te creëren, waarbij het verzamelen en bijhouden van alle informatiestromen vanuit één centrale plek kon worden geregeld.

Het is fijn om het overzicht te hebben, maar dat maakt de verantwoordelijke ook zeer kwetsbaar. Al snel merkten we dat het overzicht hebben één ding is, maar het behouden hiervan onmogelijk was zonder een goede beheertool" - Rik Kranenburg.

Tijdens de organisatorische verandering kwam de hoofd-verantwoordelijkheid voor de vakinhoud van het gehele curriculum van de opleiding Fysiotherapie bij Rik Kranenburg en Mathijs van Ark te liggen als voorzitters van de curriculumcommissie. Vanuit deze rol kunnen zij verdere inhoudelijke lijnen uitzetten bij de verschillende collega docenten (waarvan een deel ook een coördinerende rol heeft voor zijn/ haar blok). Naast dat zij werkzaam zijn bij de curriculumcommissie, zijn zij ook onderdeel van het beleidsteam en werken zij nog enkele dagen in de praktijk als fysiotherapeut.

‍De inrichting van een nieuw curriculummanagementsysteem

SQill is in de basis flexibel, waarin het onderwijsmodel centraal staat. Hierin heeft de opleiding veel vrijheid om zelf de inrichting te bepalen. Om snel tot een inrichting te komen, werkt Your Next Concepts met pressure-cookers, waar in twee dagdelen de inrichting wordt bepaald en gefinetuned. Hierna kan de opleiding aan de slag met het starten van het gebruik van SQill. Via periodieke overleggen wordt de inrichting tijdens het gebruik geoptimaliseerd.

“Gijs Boosten (business lead) heeft naast zijn kennis van het systeem, ook veel kennis van de onderwijslogistiek en eerdere implementaties bij soortgelijke instanties. Hij begrijpt goed hoe het er écht uit moet komen te zien en hoe we onze huidige structuur werkbaar konden maken. Daarnaast kon hij de impact/ gevolgen van bepaalde keuzes (vooraf) goed inschatten. Hierdoor hebben we de eerste inrichting ook snel kunnen realiseren met elkaar” - Rik Kranenburg.

De pressure-cooker baseert zich op de bestaande documenten uit het onderwijs en de onderwijslogistiek. Deze bestanden bevatten doorgaans alle informatie die er nu bekend en nodig is voor het uitvoeren van het onderwijs. Op basis van de onderwijsdocumenten en de visie en de best practices van SQill, bepalen wij samen met de opleiding wat de beste inrichting van SQill is en waar de prioriteit ligt. De opleiding kan daarna aan de slag en tijdens het gebruik zetten we de puntjes op de i.

Inrichting Fysiotherapie
De opleiding fysiotherapie kent drie varianten (regulier, 3-jarige VWO route en Engelstalig). In alle drie de stromen worden dezelfde inhoud en opdrachten gegeven echter steeds op een verschillend moment. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat dezelfde inhoud in het student informatie systeem 3 keer voorkomt (met drie vakcodes). Binnen SQill hebben wij ervoor gekozen om de inhoud centraal te zetten en dit daarna te vertalen naar de uitvoering van de varianten. Zo hebben Rik en Mathijs snel inzicht in de samenhang van het curriculum en kunnen er op onderwijslogistiek gebied uitzonderingen per richting worden ingevoerd.

De quick-wins die SQill nu al kan bieden

Ondanks dat zij nog niet alle functionaliteiten van SQill gebruiken, plukken zij er nu (in deze eerste fase) de vruchten van. De volgende functionaliteiten worden al actief gebruikt:

Studiehandleidingen generator
Het maken vanen het aanpassen daarvan kostte de opleiding veel tijd. Veel bestanden werden heen en weer gestuurd tussen docenten. Daarnaast zijn er veel varianten van de studiehandleidingen nodig die steeds los gemaakt moesten worden, door delen te knippen en te plakken in nieuwe documenten.

Door al deze variaties en het continu knip-/ plakwerk in Word documenten, werd de foutgevoeligheid hoog. De functie van de templates en rapporten binnen SQill, zorgt ervoor dat dit proces een stuk efficiënter kan worden ingericht.

“Je hebt één brondocument, daar moet het in worden aangepast. Naast dat het ons veel tijd bespaart, is het ook nog eens een stuk minder foutgevoelig” - Mathijs van Ark.

Zoeken in het curriculum
De zoekfunctie van SQill biedt de Hanze ook vele voordelen op het gebied van programmaoverzichten, waar bepaalde voorkennis wordt opgedaan en wanneer een student aan een leerdoel werkt. Waarbij dit voor de Hanze voorheen niet in één keer mogelijk was, kunnen alle gebruikers nu via het systeem van alles opzoeken binnen de opleiding. Met één druk op de knop zie je bijvoorbeeld meteen waar/wanneer “de knie” aan het bod komt binnen het curriculum van de opleiding Fysiotherapie.

De opleiding fysiotherapie moet naast de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)(die periodiek aangescherpt worden) ook een verbinding leggen met het beroepsprofiel (KNGF) en het door de gezamenlijke fysiotherapie opleidingen landelijk opgestelde opleidingsprofiel. Binnen SQill geven zij aan welke onderdelen van documenten waar van toepassing zijn. Op deze manier kunnen Rik en Mathijs bijvoorbeeld bij een wijziging van een richtlijn snel contact opnemen met de coördinator van het vak en de benodigde aanpassingen doorvoeren.

65377eaf7cae3740f019d86f Hanze S Qill Fysiotherapie zoeken
Zoekfunctie SQill curriculumbeheer

Samen aan het curriculum werken
Binnen onderwijsinstellingen is een curriculum informatie systeem dé bron van iedere studie. Wanneer het systeem SQill volledig is gevuld, kunnen gebruikers alle inzichten verzamelen van de diverse studie-onderdelen. Dit kan een cursus of toets zijn, maar bijvoorbeeld ook leeruitkomsten of datapunten.

Het curriculum van de opleiding Fysiotherapie is opgebouwd vanuit een aantal thema’s die gedurende het curriculum in complexiteit en zelfstandigheid toenemen. Om het totale curriculum te kunnen definiëren moesten specialisten van verschillende thema’s ook daadwerkelijk bij elkaar zijn, in één ruimte. Dat is met de organisatieverandering aangepast, meer coördinatoren met verantwoordelijk per vak met overzicht bij de curriculumcommissie. Om dit te kunnen coördineren is duidelijk overzicht over het hele curriculum essentieel.

Als hier iets wordt aangepast, en dat hangt samen met iets wat daar geschreven wordt, dan moet het daar ook aangepast worden” - Rik Kranenburg.

Buiten deze coördinatie is het belangrijk dat collega-docenten ook inzichten uit het systeem kunnen halen. Voor de inzet van SQill kon men alleen inzicht krijgen door vakken los te bekijken. Door de organisatieverandering en de komst van SQill kunnen nu ook de coördinerende docenten meer dan alleen hun eigen vak inzien, middels de juiste Zo kunnen alle docenten zoeken in het onderwijs en zijn ook de rapportages voor hen beschikbaar.

Naast de organisatorische verandering binnen de opleiding Fysiotherapie, maken zij ook een curriculum verandering door, waarbij zij de opleiding op een flexibelere manier willen inrichten. Een trend die al op vele plekken in de industrie aanwezig is, waarbij SQill ook goed kan worden ingezet. Zo gebruikt de Hanze het systeem om inzicht te krijgen in de hoeveelheid keuzeruimte en om de studie en haar activiteiten hierop af te kunnen stemmen. Hierdoor kunnen wijzigingen in het curriculumsneller en gemakkelijker worden doorgevoerd.

Accreditatie
De opleiding Fysiotherapie wacht binnenkort op een accreditatie. Dit is een van de andere redenen dat zij SQill gebruiken.

“Wij kunnen accreditatie bijna niet doen zonder SQill. Het vorige systeem functioneerde helaas niet meer, zij boden alleen leeruitkomsten per vak, wat veel minder is dan wat SQill kan bieden” - Rik Kranenburg.

SQill biedt voor hen de tool om de accreditatiecommissie te laten zien hoe de opleiding is opgebouwd. Zo kunnen zij straks laten zien:

  • Hoe het curriculum is opgebouwd,
  • Dat alle relevante onderdelen aan bod komen en getoetst worden,
  • De borging van de samenhang en kwaliteit via de rapportages en mogelijkheden van SQill.

Toekomstplannen en vervolgstappen Fysiotherapie

Momenteel is het curriculum van leerjaar 1 van de opleiding Fysiotherapie (bijna) volledig gevuld en in gebruik met SQill. Het doel is om dit studiejaar (2024) ook de leerjaren 2, 3 en 4 in het systeem SQill te hebben staan. Wanneer dit zo is, hoopt de opleiding nog meer gebruik te kunnen maken van de SQill’ functionaliteiten, waaronder uitgebreidere rapportages rondom leeruitkomsten en analyses. Zo lijkt het hen interessant om de concurrentie tussen leerdoelen te onderzoeken.

“Nu is het een tijdsinvestering om alle informatie in SQill te zetten, maar zoals wij er nu naar kijken gaan we deze investering er ook zeker uit halen” - Mathijs van Ark.

Daarnaast willen zij ook aan de slag gaan met waarin taken en verantwoordelijkheden kunnen worden opgenomen. Dit zal ook veel tijd uit handen gaan nemen. Waar voorheen handmatig herinnering mails werden gestuurd naar de betrokkenen, zullen deze mails nu via SQill worden verzonden.

Tot slot gaan zij aan de slag om de onderwijsevaluaties te betrekken bij het curriculumbeheer, om zo verbeterpunten uit de evaluatie direct op te kunnen nemen voor het onderwijs van volgend studiejaar. Op deze manier is SQill niet alleen een beheertool, maar een onderdeel in de constante onderwijsverbetering.

Wil jij ook aan de slag met je curriculumbeheer om persoonlijke leerroutes te realiseren? Neem dan contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Meer artikelen