YNC 21 min

De transitie naar flexibel onderwijs bij Windesheim

Hogeschool Windesheim zit midden in de transitie van het flexibiliseren van hun onderwijs. Door middel van het project ‘de Digitale Campus’ waarbij studenten hun eigen leerroute kiezen, wordt dit mogelijk gemaakt.

Deze blog maakt onderdeel uit van de verslagen van het kennisdeelevenement ‘’hoe organiseren we het onderwijs in 2028?’’ georganiseerd door Your Next Concepts.

Digitale Campus

De Digitale Campus stelt studenten in staat om een uniek en persoonlijk onderwijstraject te volgen. Om dit te realiseren worden verschillende onderwijsdimensies samen gebracht en komt het onderwijstraject voor de student samen in de persoonlijke omgeving. Bij het inhoudelijk invullen van het leerproces kiest de student zijn/haar eigen onderwijsvorm, de toetsvorm en zo het tempo waarin deze leerstof wordt aangeboden. Hierdoor kunnen studenten het leren benaderen op een manier die bij hen past en vakken volgen op een manier die past bij hun persoonlijke leerstijl. Studenten kunnen ook hun tempo aanpassen aan hun leerstijl, waardoor ze meer controle hebben over hun leerproces en betere resultaten behalen. Elke student heeft een mentor die de student begeleidt bij het maken van de keuzes en de voortgang opvolgt.

Eigen leerroute

Hogeschool Windesheim kiest ervoor om studenten hun eigen leerroute te laten samenstellen. Het aanbieden van een leerroute die is aangepast aan de behoefte van iedere student is vanuit Windesheim gewenst omdat:

 • Iedere student uniek is;
 • De behoefte van het werkveld verandert. Complexe vraagstukken vragen een multidisciplinaire aanpak;
 • De student regie leert te nemen.

In het onderwijs krijgen studenten bij Windesheim steeds meer de regie in eigen handen. Dit betekent dat studenten actief participeren in hun leerproces en de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen keuzes. In plaats van dat de docent of opleiding alles aanlevert, begeleidt of verzorgt, worden studenten uitgedaagd om hun eigen leerdoelen te stellen en eigen leerstrategieën te ontwikkelen.

641c025c5dedc4232c603b3e Schermafbeelding 2023 03 23 075704
Digitale leerroute Windesheim

Het proces

Een onderdeel van de persoonlijke leerroute is dat studenten hun eigen onderwijstraject samenstellen. In dit proces zijn verschillende keuzes nodig om uiteindelijke een diploma of certificaat te kunnen behalen. Deze keuzes zijn:

 • Het kiezen van een opleiding

Als student heb je de keuze uit vele verschillende opleidingen. Allereerst kiest de student een opleiding die hem of haar aanspreekt.

 • Het kiezen van de inhoud

Bijpassend kiest de student verschillende modules met de lesinhoud die hij/zij wil volgen. Aanvullend kiest de student zelf de manier hoe hij/zij wil aantonen over de vaardigheden en kennis bij de leeruitkomsten te beschikken.

 • Het kiezen van het moment

Via de persoonlijke omgeving schrijft de student zich in voor het toetsmoment. Hierbij wordt er rekening gehouden met de voorzieningen van studenten, zoals het gebruikmaken van extra tijd of een rustige ruimte voor het afleggen van een tentamen. Aan de hand van de verschillende voorzieningen wordt er een lokaal toegewezen waarbij deze faciliteiten beschikbaar zijn. Om dit te faciliteren maakt Windesheim gebruik van het Your Next Concepts product Academy Attendance.

 • Student volgt de activiteit

Afhankelijk van de keuze die de student heeft gemaakt, volgt hij/zij het onderwijs, maakt de student het tentamen of levert de student zijn/haar werk in. In de techniek is dit allemaal aan elkaar gekoppeld zodat de student alleen iets kan inleveren als hij/zij ook een moment heeft gekozen.

 • Student krijgt de beoordeling

Uiteindelijk krijgt de student een beoordeling op basis van zijn/haar aangeleverde werk en kan zo weer opnieuw de keuzes maken voor modules, tentamens en onderwijsmomenten in de daaropvolgende periodes.

Vervolg project Digitale Campus

De eerste stappen naar flexibel onderwijs zijn gezet binnen Windesheim. Hoewel het uiteindelijke doel nu nog niet bereikt is, is er wel grote tevredenheid met de stappen die zijn gezet. Zo zijn er ‘’best practices’’ die meegenomen kunnen worden in de verdere flexibilisering. Het is bijvoorbeeld verstandig om:

 • Eerst te richten op het standaardproces in plaats van uitzonderingsgevallen;
 • Te denken in een ketenbenadering in plaats van naar de afzonderlijke processen te kijken;
 • En de gehele keten continu te blijven testen.

Tot slot is het in de overgangsfase oké als oude en nieuwe processen naast elkaar blijven lopen.

Demo Academy Attendance

Is het ontwikkelen van een persoonlijke leerroute ook een behoefte binnen jullie onderwijsinstelling en ben je benieuwd wat Academy Attendance hierin kan betekenen? Vraag dan hier een demo aan!

Meer artikelen