Ontwerp zonder titel 31

Aanwezigheidsregistratie in tijden van online en hybride onderwijs

Het onderwijs heeft in 2020 een achtbaan van veranderingen meegemaakt. Vanaf maart zit heel onderwijsland thuis te zoomen, te proctoren, of in een breakoutroom te overleggen.

Het onderwijs is in tijden niet zo in beweging geweest. Om voorbereid te zijn op het vervolg van deze veranderingen, hebben wij tijdens de kerst vooruit gekeken naar welke veranderingen het onderwijs in 2021 zal doormaken. Wij denken komend jaar de volgende ontwikkelingen in het onderwijs te gaan zien.

1. Herintrede fysiek onderwijs, gecombineerd met online componenten

De roep om fysiek onderwijs groeit al een tijdje en met de start van de vaccinaties is het een kwestie van tijd voordat fysiek onderwijs weer terug is. Het zal nog meer gewaardeerd worden door student en docent om face-to-face met elkaar kennis uit te wisselen en het gesprek aan te gaan.

Het digitale onderwijs zal echter niet verdwijnen. Waar het kleinschalig onderwijs bij voorkeur op locatie plaats zal vinden, zal dit voor het grootschalig onderwijs niet gelden. Mogelijk hebben we voorgoed afscheid genomen van de massale hoorcolleges in collegezalen. Ook bij het begeleiden van afstuderen en stages is het digitaal makkelijk om een extra contactmoment te initiëren wanneer de student of je als student vastloopt.

2. Studentenwelzijn centraal

Studeren in coronatijd blijkt voor veel studenten zwaar te zijn. Het gebrek aan sociaal contact en het opgesloten zitten in kleine studentenkamers zijn factoren die bij hebben gedragen aan motivatieproblemen en het ontstaan van depressie- of stress klachten onder studenten1 . Om deze klachten te verminderen zal er in 2021 meer focus liggen op studentenwelzijn. Voor COVID-19 was er al een verscheidenheid aan faciliteiten beschikbaar voor studenten om te werken aan mentale klachten maar door de toename aan klachten zal het aanbod en de intensiteit worden uitgebreid. Het onderwijs zal hier op verschillende manieren aandacht aan besteden:

 • Meer ondersteuning aanbieden van studenten bij het mentale aspect van studeren. Dit wordt voornamelijk gedaan door hulp aan te bieden met het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid, stress en motivatieproblemen2, 3. Hiervoor worden mindfulness cursussen, gesprekken met studentpsychologen en zelfhulpcursussen aangeboden.
 • Studenten de mogelijkheid geven te vertragen (of soms versnellen) binnen de studie.
 • Persoonlijke leerroutes en studieplannen faciliteren die de student duidelijkheid geven over hun studiepad.

Lees hier meer over het maken van studieplannen

 • Meer interactie tussen studenten stimuleren, bijvoorbeeld door sociale activiteiten te organiseren, een buddy program op te zetten en door online huiskamers en sportlessen te organiseren. 4
 • De betrokkenheid bij de opleiding verhogen, bijvoorbeeld door studenten meer mogelijkheden aan te bieden om feedback te geven.5

3. Een jaar vol curriculumvernieuwing

2020 was voor bijna alle sectoren een bewogen jaar met veel vernieuwingen en innovaties.
In het curriculum kunnen de vernieuwingen en innovaties in twee punten worden ingedeeld, namelijk:

 1. Curriculumvernieuwing in de onderwijsvorm. Zo zijn er nieuwe digitale toetsvormen ontstaan en worden onderwijsprogramma’s op een andere manier aangeboden. De opleidingen (met name praktijkopleidingen) staan nu voor de uitdaging deze innovaties ook snel door te voeren in het curriculum, zodat de studenten opgeleid worden in de laatste technieken en over de laatste kennis beschikken.
 2. Curriculumvernieuwing in de inhoud van het onderwijs. Door COVID-19 is onze samenleving op verschillende vlakken veranderd. Voor bepaalde beroepen brengt dit ook andere werkwijzen met zich mee, wat zich weer vertaalt naar het curriculum voor deze beroepsopleidingen. In retailmanagement moet bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden met hygiëne en bij de studie biomedische wetenschappen worden nu verschillende aspecten van COVID-19 opgenomen in het curriculum.

Vanuit Your Next Concepts zijn we hard aan het werk om voor deze trends en uitdagingen oplossingen aan te bieden zodat het onderwijs van 2021 goed vormgegeven en uitgevoerd kan worden. Dit doen we op de onderstaande manieren:

 1. Het faciliteren van keuzes door studenten binnen de studie.
 2. Met het Academy Attendance inschrijfsysteem kunnen studenten zich eenvoudig inschrijven op zowel online als fysieke onderwijsactiviteiten. Doordat het systeem flexibel instelbaar is kan de transitie van online naar fysiek onderwijs stapsgewijs georganiseerd worden.
 3. Lees hier meer over hoe studenten zich in één omgeving in kunnen schrijven voor zowel online als fysiek onderwijs.
 4. Studenten kunnen zelf hun eigen leerroutes en studieplannen maken binnen het Academy Attendance inschrijfsysteem. Met het opschorten van het BSA en studievertragingen of -versnellingen door COVID-19 kan het voor de onderwijsinstelling onduidelijk zijn wat de studiebehoeften van studenten zijn. Met het inschrijfsysteem kan de onderwijsinstelling overzichtelijk inzien hoeveel vraag er is naar welke vakken en hierop het onderwijsaanbod inrichten.
 5. Lees hier meer over de redenen waarom onderwijsinstellingen studenten zelf hun studieplan laten maken.
 6. De opleiding(en) helpen met het vernieuwen van het curriculum en inzicht houden of deze vernieuwingen uitvoerbaar, studeerbaar en betaalbaar zijn. Met ons platform SQill is de opleiding vanaf het ontwerpen van het curriculum tot en het de uitvoer in de regie. Hiermee is het mogelijk snel een wijziging door te voeren zonder dat het voor hiaten in het curriculum zorgt.

Meer artikelen